TIMO LEHTONEN (tallipäällikkö)

Timo Lehtonen (sd.)

Kirjoitukseni, mielipiteeni  ja kannanottoni löydät myös täältä >>     

Köyliön Sosialidemokraatit ry KOTISIVUILLE

 

6.6.2018
Kolumnini Uusi Aika-lehdessä

SOTEEN VALMISTAUTUMINEN KANSANTERVEYDEN NÄKÖKULMASTA

Tällä hetkellä me kaikki odotamme, miten sote-valmistelu menee maaliin tai miten maakuntavaalien käy? Siitä meillä jokaisella on varmasti oma näkemyksensä ja myös  toive, miten tässä tulisi käydä.
Jätän maakuntavaalit hautumaan ja lähestyn sote-valmistelua pienen kunnan luottamushenkilönä ja myös sitä kautta perusturvan asioihin perehtyneenä, sillä  toimin perusturvalautakunnan varapuheenjohtajana omassa kotikunnassani. Toisaalta lähestyn asiaa myös liikunta -aktiivina, jonka elämätehtävänä on ollut aina liikkua oman terveyteni  ja hyvinvointini vuoksi ja samalla myös aktiivisesti liikuttaa muita.
Työurani puolustusvoimissa on laajentanut näkemystä  myös liikunnan kansanterveydellisistä vaikutuksista.

Toimiessani nyt toista kautta kunnan luottamustehtävissä näköalapaikalla, on alkanut joskus jopa harmittaa painotus keskittyä  sairauksien hoitoon tässä sote-uudistuksen valmistelussa.  Keskustelu tuntuu painottuvan siihen, miten sairaita ihmiset ovat, kuinka nopeasti pääsee lääkärin vastaanotolle, miten huolehditaan ikääntyvän väestön sijoittamisesta sen jälkeen, kun kotona asuminen on jo mahdotonta ja miten asuminen sen jälkeen  toteutetaan?

Kaikki toki hyviä asioita, mutta mielestäni tärkeämpää olisi kuitenkin keskittyä siihen, miten tuettaisiin mahdollisimman pitkälle sitä, että ikääntyvä Matti tai Maija selviäisi mahdollisimman pitkään kotioloissa toimintakykyisenä ja  omatoimisena.   Tämä auttaisi ensisijaisesti ikääntyvää kuntalaista selviämään hyvävointisena mahdollisimman pitkään, mutta auttaisi myös kaltaistamme pientä kuntaa selviämään perusturvan taloudellisista karikoista, joita esimerkiksi erikoissairaanhoito meille aiheuttaa. Toki aina on tarvetta leikkaushoidolle ja muulle erikoissairaanhoidon palveluille, mutta elämäntapojen säilyminen terveellisenä ja osallistumisaktiivisuuden pysyminen korkealla tasolla eri harrastusmahdollisuuksien parissa on kuin laittaisi rahaa  pankkiin.” Terve sielu terveessä ruumiissa” ei ole ollenkaan kaukaa haettu viisaus, kun puhutaan kuntalaisen selviämisestä tässä nykytilanteessa, kun esimerkiksi kotikunnassani Säkylässäkin syntyvyys on kuitenkin huomattavasti hitaampaa, kuin ikääntyvien kuntalaisten määrän kasvaminen.

Mikä sitten olisi neuvoksi? Mikä on se viisasten kivi, jolla näiltä ongelmilta vältytään? Yhtä vastausta ei varmasti ole, mutta varmaa on, että liikunnallisten toimintojen kehittäminen, virikkeellisen toiminnan runsas järjestäminen ja kaiken kaikkiaan panostaminen siihen, että näistä asioista puhutaan riittävästi jo reilusti ennen ikääntymisen alkamista. Terveet elämäntavat, riittävä uni ja lepo, liikunta itselle  sopivalla tavalla vaikka hyötyliikuntana, ovat peruspilareita, kun näitä asioita kehitetään. Lisäksi yksi erittäin tärkeä osuus on tapahtumien sosiaalisuudella. Se, että viikoittain  ja jopa päivittäin ollaan tekemisissä oman ikäryhmän ystävien, harrastuskavereiden ja muiden tuttavien kanssa, antaa varmasti lisäarvoa myös henkisellä puolella omalle elämänkaarelle. Omassa kotikunnassani on  virkeästi toimivien eläkeläisjärjestöjen, kyläyhdistysten sekä kunnan järjestäminä erittäin vilkasta  toimintaa ikääntyville kuntalaisille. Tästä esimerkkinä voisin mainita kuntamme Ikääntyvien neuvoston, joka vähintään kerran kuussa järjestää tapahtumia aiheinaan, niin liikunta, kulttuuri kuin muukin virikkeellinen ja sosiaalinen toiminta. Nämä tapahtumat, ”Sumpit” ovat saaneet  laajaa kiinnostusta koko Satakunnan alueella. Miten saadaan kerran kuukaudessa noin sata ikäihmistä viihtymään yhdessä terveellä tavalla ja näin saamaan virikkeitä omaan elämäänsä. Tässäkin kohtaa sanonta ” on kuin laittaisi rahaa pankkiin” osuu kohdalleen mitä suurimmissa määrissä. Tässä ovat aktiivisesti mukana kaikki kunnan eläkejärjestöt omalla panoksellaan.

Tämä kaikki kiteytettynä kertoo, että ainakin pienissä kunnissa ja paljolti myös uhanalaisten terveyspalvelujen kurimuksessa, olisi kuitenkin  melkoisesti halvempi ja ennen kaikkea terveempi tapa panostaa hyvinvoinnin kehittämiseen, vaikka seniorien liikunta- ja tapaamispaikkoja kehittämällä, kuin odottaa, mitä se pelätty sote-uudistus tuo tullessaan. Varmasti terveyspalveluja kiristetään, ne saattavat siirtyä kauemmaksi ja pahimmassa tapauksessa päätösvalta näissä asioissa saattaa siirtyä pois omista käsistä. Mikä onkaan sen parempi tapa valmistautua tähän, kuin se, että huolehditaan oman kunnan alueella tarjottavat  liikunta-,  kulttuuri- yms. harrastusmahdollisuudet  helposti saataville, niihin kannustetaan ja ne ovat hyvässä ja viihdyttävässä kunnossa. Itse mm. Ikääntyvien neuvoston toiminnassa  mukana olevana, voin sanoa, että on erittäin palkitsevaa seurata läheltä, miten yksinkertaisilla tempauksilla saadaan monelle hyvä mieli sekä innostus tulla seuraavallakin kerralla ja tuoda vielä naapurikin mukana.

Toiminnallisuus on kaiken avainsana, ei hikipäässä liikkuminen sinällään. Virtaa ja voimaa tarvitsee niin keho kuin mielikin, sen lopputuloksena on taatusti paljon paremmin voiva kansalainen. Ei  tarvitse miettiä ja pohtia, viekö pelätty SOTE-uudistus meiltä mahdollisuuden päästä lääkärin vastaanotolle päivän kahden sisällä. Sinne kun näillä eväillä ei ole tarvetta edes jonottaa, ainakaan niin paljon ja niin usein. Ja tässä voittavat kaikki!
Toivotan kaikille virikkeellistä ja liikkumisen tuoman mielihyvän täyttämää kevättä ja kesää!

26.3.2017

Kuntavaalit tulee- elämää on sen jälkeenkin
TEEMOJA ja NÄKEMYKSIÄ VAALIEN ALLA


Kuntavaaleihin on aikaa pari viikkoa. Kiire , monessakin mielessä näyttää vaivaavan meitä kaikkia.
Vaalityötä on tehty omissa lautakunnissa, valtuustoissa ja muissa luottamustehtävissä koko menneen vaalikauden ajan. Merkkinä vaalien läheisyydestä on, että tienvarsiin on ilmestyneet puolueiden vaalimainokset ja lehdet niin kuin sosiaalinen mediakin julkaisee kovalla tahdilla niin ryhmien kuin ehdokkaidenkin omia teemoja ja mainoksia. Sosiaalinen media on mahdollistanut aika lailla laajemman henkilökohtaisenkin mainonnan, mutta mikä on sitten se ydinajatus, joka saa äänestäjän kirjoittamaan tietyn numeron omaan äänestyslippuunsa. Mielestäni se on se, mitä ehdokas itsessään on saanut aikaan menneellä vaalikaudella tai muuten omissa luottamus- ja järjestötehtävissään, missä on saanut vaikutta kuntalaisteen arkeen ja hyvinvointiin. Seuraavassa omia ajatuksiani siitä mitä minä pidän tärkeän , kun
olen ehdolla vaaleissa 2017 Säkylässä.

Valtakunnallinen sote –suunnittelu elää omaa elämäänsä ja oma uskoni sen toteutumiseen on aika lailla horjuva. Onko se liian iso paketti toteutettavaksi tässä lyhyessä ajassa vai kaatuuko se omaan mahdottomuuteensa? Itse kallistun jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Siksi olenkin vankkumaton Satasoten kannattaja, vaikka sekin on Säkylän valtuustossa aina välillä saanut soraääniä aikaan. Itse olen sitä mieltä, että siinä on pysyttävä mukana, samassa yhtenäisessä rintamassa muun Satakunnan kanssa, vain se takaa meille mahdollisuudet saada omat sosiaali-ja terveyspalvelumme säilymään kuntalaisille parhaalla mahdollisella tasolla. Jos ja kun hallituksen aikaansaannos kaatuu, on tässä oltava mukana yhdessä rintamassa. Tärkeintä on pyrkiä vahvistamaan omien terveyspalveluidemme laatua hyvillä ja järkevillä päätöksillä. Tästä esimerkki Säkylän valtuuston yhtenäinen päätös tehostetun palveluasumisen toiminnan aloittamisesta 1.7 lukien kunnassamme. Vaikka aikanaan ns. Wanhala ajettiin alas, koska kunnat eivät sitä enää riittävästi käyttäneet ja se oli pakon sanelema päätös silloin, on hienoa, että nyt uuden tilanteen edessä olimme avoimia ja teimme hyvän, puoltavan päätöksen asiassa. Olin mukana, kun Wanhalan lopettamista käsiteltiin em. syistä terveyden huollon kuntayhtymän hallituksessa, mutta olen tyytyväinen, että sain olla mukana myös aloittamassa asiaa uudelta pohjalta taas, kun perusturvalautakunnan kanssa teimme esityksen, hyvien perustelujen pohjalta, toiminnan uudelleen aloittamisesta. Mikään ei ole kiveen hakattua, jos löytyy järkevä ja hyvä perustelu, voi vanhaankin ratkaisuun aina palata. Se ei ole takinkääntöä, vaan kauaskantoista ja järkevää politiikkaa kuntalaisten hyväksi.

Kuntamme väestö ikääntyy ja se asettaa haasteita niin terveyspalveluille kuin harrastus –ja liikuntamahdollisuuksienkin kehittämiselle. Olen seura- ja yhdistystoiminnan ja tietysti myös oman urheilu-uran kautta päässyt seuraamaan esimerkiksi liikuntapaikkojemme kehittymisen viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Säkylässä on tälläkin hetkellä erinomaiset harraste – ja liikuntapaikat monipuoliseen liikkumiseen ja harrastamiseen. Se ei tarkoita, etteikö siinäkin olisi vielä kehittämistä. Erityisesti ikääntyvä väestö kaipaa lisää virkistys- ja liikkumismahdollisuuksia, jolla ainakin hidastetaan laitoksien ja terveyspalvelujen ylikuormitettua käyttöä. Kun kuntalaiset liikkuvat, he pysyvät terveempinä ja näin aina vähemmän joutuvat käyttämään kunnallista terveyspalvelutarjontaa. Erityisesti huomion kohteena tulee olla esimerkiksi sotaveteraanit, - invalidit sekä kaikki ne muut, jotka ovat mahdollistaneet sen, että näissä olosuhteissa saamme yleensä elää, kasvattaa ja kouluttaa lapsiamme ja pitää huolta perheestämme. Vuosittain sotaveteraanien käyttöön jaettavat varat tulee entistäkin tehokkaammin jakaa niille, joiden hyvinvointiin ja kuntoutukseen se on tarkoitettu.

Toinen haaste on nuorison liikkuminen, myöskin nuorten aikuisten. Parhaassa työssäkäynti iässä olevat nuoret aikuiset ikäluokassa 25-50v liikkuvat suhteellisen vähän noin yleisesti ottaen. Osa liikkuu ja harrastaa erittäin paljon, mutta vielä suurempi osa, ei juuri liiku eikä muutenkaan harrasta ja osallistu työnsä lisäksi mihinkään. Siinä kytee seuraava terveyspalvelujen pommi aikanaan? Sama pätee koululaisiin, koululiikunta käy vähiin, mutta seurojen toiminnassa ovat mukana vain ne jotka muutenkin aktiivisesti harrastavat eri lajeja jo ennestään. Taas iso joukko muuta nuorisoa liikkuu vain moottoroidusti tai ei lainkaan.

Kolmas sektori eli yhdistykset ja seurat mm. tekevät pyyteetöntä talkootyötä, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa. Sen toiminnan tukeminen ja kehittäminen ovat itsellänikin yksi tärkeimmistä teemoista, joihin haluan vaikuttaa.

Säkylän kunnan yksi valteista jatkossa tulee olla myös kunnan vetovoimaisuus. Alueella on paljon vahvaa ja yhteisöllistä toimintaa esimerkiksi kyläyhdistysten muodossa. Kun kuntamme kylissä on elin voimaa, sinne on helppo muuttaa ja tuoda sinne perheensäkin. Kun yrittäjyys ja työpaikkojen määräkin tuntuvat olevan vahvassa nousussa, on myös asumisolosuhteiden oltava siinä kunnossa, että tänne halutaan tulla eikä päinvastoin. Yhteistoiminta naapurikuntien kanssa rakentavalla ja järkevällä tavalla, on järkevää päätöksen tekoa ja siihen liittyy esimerkiksi huolehtiminen yhteisesti alueemme ympäristöstä kansallismaisemineen ja vesistöineen esimerkiksi. Köyliön järvi on myös tärkeä suojeltava ja kohde Pyhäjärven ohella ja hanketta Köyliönjoen pelastamiseksi Eurajoki hankkeen mukana on ehdottomasti tuettava.
Näillä ajatuksilla teen omaa vaalityötäni kuten tähänkin asti. Olemalla mukana siinä, minkä koen meille kaikille tärkeäksi ja kehittämisen arvoiseksi. Olemalla siis oma itseni kaikessa siinä monipuolisessa vaikuttamistarjonnassa, missä olen saanut olla ja saan toivon mukaan edelleenkin olla mukana.

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA – YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA


13.10.2016

MAUSTETTA SOTE SOPPAAN-MITÄ ME ITSE VOIMME TEHDÄ?
Me jokainen kansalainen tiedämme, miten epäselvä on hallituksen ......
LUE LISÄÄ