TIMO LEHTONEN (tallipäällikkö)

Timo Lehtonen (sd.)

Kirjoitukseni, mielipiteeni  ja kannanottoni löydät myös täältä >>     

Köyliön Sosialidemokraatit ry KOTISIVUILLE

 

26.3.2017

Kuntavaalit tulee- elämää on sen jälkeenkin
TEEMOJA ja NÄKEMYKSIÄ VAALIEN ALLA


Kuntavaaleihin on aikaa pari viikkoa. Kiire , monessakin mielessä näyttää vaivaavan meitä kaikkia.
Vaalityötä on tehty omissa lautakunnissa, valtuustoissa ja muissa luottamustehtävissä koko menneen vaalikauden ajan. Merkkinä vaalien läheisyydestä on, että tienvarsiin on ilmestyneet puolueiden vaalimainokset ja lehdet niin kuin sosiaalinen mediakin julkaisee kovalla tahdilla niin ryhmien kuin ehdokkaidenkin omia teemoja ja mainoksia. Sosiaalinen media on mahdollistanut aika lailla laajemman henkilökohtaisenkin mainonnan, mutta mikä on sitten se ydinajatus, joka saa äänestäjän kirjoittamaan tietyn numeron omaan äänestyslippuunsa. Mielestäni se on se, mitä ehdokas itsessään on saanut aikaan menneellä vaalikaudella tai muuten omissa luottamus- ja järjestötehtävissään, missä on saanut vaikutta kuntalaisteen arkeen ja hyvinvointiin. Seuraavassa omia ajatuksiani siitä mitä minä pidän tärkeän , kun
olen ehdolla vaaleissa 2017 Säkylässä.

Valtakunnallinen sote –suunnittelu elää omaa elämäänsä ja oma uskoni sen toteutumiseen on aika lailla horjuva. Onko se liian iso paketti toteutettavaksi tässä lyhyessä ajassa vai kaatuuko se omaan mahdottomuuteensa? Itse kallistun jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Siksi olenkin vankkumaton Satasoten kannattaja, vaikka sekin on Säkylän valtuustossa aina välillä saanut soraääniä aikaan. Itse olen sitä mieltä, että siinä on pysyttävä mukana, samassa yhtenäisessä rintamassa muun Satakunnan kanssa, vain se takaa meille mahdollisuudet saada omat sosiaali-ja terveyspalvelumme säilymään kuntalaisille parhaalla mahdollisella tasolla. Jos ja kun hallituksen aikaansaannos kaatuu, on tässä oltava mukana yhdessä rintamassa. Tärkeintä on pyrkiä vahvistamaan omien terveyspalveluidemme laatua hyvillä ja järkevillä päätöksillä. Tästä esimerkki Säkylän valtuuston yhtenäinen päätös tehostetun palveluasumisen toiminnan aloittamisesta 1.7 lukien kunnassamme. Vaikka aikanaan ns. Wanhala ajettiin alas, koska kunnat eivät sitä enää riittävästi käyttäneet ja se oli pakon sanelema päätös silloin, on hienoa, että nyt uuden tilanteen edessä olimme avoimia ja teimme hyvän, puoltavan päätöksen asiassa. Olin mukana, kun Wanhalan lopettamista käsiteltiin em. syistä terveyden huollon kuntayhtymän hallituksessa, mutta olen tyytyväinen, että sain olla mukana myös aloittamassa asiaa uudelta pohjalta taas, kun perusturvalautakunnan kanssa teimme esityksen, hyvien perustelujen pohjalta, toiminnan uudelleen aloittamisesta. Mikään ei ole kiveen hakattua, jos löytyy järkevä ja hyvä perustelu, voi vanhaankin ratkaisuun aina palata. Se ei ole takinkääntöä, vaan kauaskantoista ja järkevää politiikkaa kuntalaisten hyväksi.

Kuntamme väestö ikääntyy ja se asettaa haasteita niin terveyspalveluille kuin harrastus –ja liikuntamahdollisuuksienkin kehittämiselle. Olen seura- ja yhdistystoiminnan ja tietysti myös oman urheilu-uran kautta päässyt seuraamaan esimerkiksi liikuntapaikkojemme kehittymisen viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Säkylässä on tälläkin hetkellä erinomaiset harraste – ja liikuntapaikat monipuoliseen liikkumiseen ja harrastamiseen. Se ei tarkoita, etteikö siinäkin olisi vielä kehittämistä. Erityisesti ikääntyvä väestö kaipaa lisää virkistys- ja liikkumismahdollisuuksia, jolla ainakin hidastetaan laitoksien ja terveyspalvelujen ylikuormitettua käyttöä. Kun kuntalaiset liikkuvat, he pysyvät terveempinä ja näin aina vähemmän joutuvat käyttämään kunnallista terveyspalvelutarjontaa. Erityisesti huomion kohteena tulee olla esimerkiksi sotaveteraanit, - invalidit sekä kaikki ne muut, jotka ovat mahdollistaneet sen, että näissä olosuhteissa saamme yleensä elää, kasvattaa ja kouluttaa lapsiamme ja pitää huolta perheestämme. Vuosittain sotaveteraanien käyttöön jaettavat varat tulee entistäkin tehokkaammin jakaa niille, joiden hyvinvointiin ja kuntoutukseen se on tarkoitettu.

Toinen haaste on nuorison liikkuminen, myöskin nuorten aikuisten. Parhaassa työssäkäynti iässä olevat nuoret aikuiset ikäluokassa 25-50v liikkuvat suhteellisen vähän noin yleisesti ottaen. Osa liikkuu ja harrastaa erittäin paljon, mutta vielä suurempi osa, ei juuri liiku eikä muutenkaan harrasta ja osallistu työnsä lisäksi mihinkään. Siinä kytee seuraava terveyspalvelujen pommi aikanaan? Sama pätee koululaisiin, koululiikunta käy vähiin, mutta seurojen toiminnassa ovat mukana vain ne jotka muutenkin aktiivisesti harrastavat eri lajeja jo ennestään. Taas iso joukko muuta nuorisoa liikkuu vain moottoroidusti tai ei lainkaan.

Kolmas sektori eli yhdistykset ja seurat mm. tekevät pyyteetöntä talkootyötä, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa. Sen toiminnan tukeminen ja kehittäminen ovat itsellänikin yksi tärkeimmistä teemoista, joihin haluan vaikuttaa.

Säkylän kunnan yksi valteista jatkossa tulee olla myös kunnan vetovoimaisuus. Alueella on paljon vahvaa ja yhteisöllistä toimintaa esimerkiksi kyläyhdistysten muodossa. Kun kuntamme kylissä on elin voimaa, sinne on helppo muuttaa ja tuoda sinne perheensäkin. Kun yrittäjyys ja työpaikkojen määräkin tuntuvat olevan vahvassa nousussa, on myös asumisolosuhteiden oltava siinä kunnossa, että tänne halutaan tulla eikä päinvastoin. Yhteistoiminta naapurikuntien kanssa rakentavalla ja järkevällä tavalla, on järkevää päätöksen tekoa ja siihen liittyy esimerkiksi huolehtiminen yhteisesti alueemme ympäristöstä kansallismaisemineen ja vesistöineen esimerkiksi. Köyliön järvi on myös tärkeä suojeltava ja kohde Pyhäjärven ohella ja hanketta Köyliönjoen pelastamiseksi Eurajoki hankkeen mukana on ehdottomasti tuettava.
Näillä ajatuksilla teen omaa vaalityötäni kuten tähänkin asti. Olemalla mukana siinä, minkä koen meille kaikille tärkeäksi ja kehittämisen arvoiseksi. Olemalla siis oma itseni kaikessa siinä monipuolisessa vaikuttamistarjonnassa, missä olen saanut olla ja saan toivon mukaan edelleenkin olla mukana.

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA – YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA


13.10.2016

MAUSTETTA SOTE SOPPAAN-MITÄ ME ITSE VOIMME TEHDÄ?
Me jokainen kansalainen tiedämme, miten epäselvä on hallituksen ......
LUE LISÄÄ